top of page
youtube_Çalışma Yüzeyi 1.png

IGAM-ACADEMY Hakkında

İGAM Akademi (IGAM-ACADEMY), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin araştırma ve diğer akademik faaliyetlerini zenginleştirmek, göç alanında çalışan akademisyenler arasında bir ağ oluşturmak ve düşünce üretme faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2020’de İGAM bünyesinde kurulmuştur. İGAM-ACADEMY Başkanlığı Prof. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından üstlenilmiştir.

 

Yıllardan bu yana, göç/mülteci ve uyum konularında önemli faaliyetler yürüten ve kısa sürede Türkiye’de bu alanda önemli çalışmalara imza atarak öncü Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi haline gelen İGAM’ın içinde var olan akademik potansiyelinin ve akademisyen ağının farkındalığından hareketle, göç, iltica, uyum konularında daha gelişmiş, nitelikli ve sistematik araştırmalar yürütmek IGAMACADEMY’nin temel hedefidir.

 

IGAM’ın bugüne kadar benimsediği temel değerler ışığında göçmen ve  mülteci haklarının bütün dünyada ve Türkiye’de gözetilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunma misyonunu sürdürme hedefinde olan Akademi, haklar temelinde tespit ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine akademik vizyon ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

About IGAM-ACADEMY

IGAM-ACADEMY was established in September 2020 under IGAM, the Research Centre on Asylum and Migration, with the objective of enriching its research and other academic activities, building a network between the academicians working in the field of migration, and contributing to idea generation activities. IGAM-ACADEMY is Chaired by Prof. Dr. M. Murat Erdoğan.

 

Acting upon the awareness of the academic potential and the academician network within IGAM, which has been carrying out significant activities on the issues of migration/refugees and cohesion for years and which has soon become one of the leading Civil Society Organizations in Turkey conducting important studies in this area, the main goal of IGAMACADEMY is to perform more advanced, qualified and systematic research activities on migration, asylum and cohesion.

 

In light of the fundamental values adopted by IGAM, and with the objective of sustaining the mission to contribute to respecting and furthering the rights of migrants and refugees in Turkey and in the entire world, the Academy aims to provide an academic vision and contribution to developing rights-based findings and solution offers.

Hakkımızda / About Us

IGAM Academy Yürütme Kurulu / IGAM Academy Board Members

Üyeler / Members
metin2.png

Metin ÇORABATIR

(İGAM Başkanı / President of IGAM)

mcorabatir@gmail.com

kiriscik_edited.jpg

Prof. Dr. Kemal KİRİŞÇİ

Başkan Yrd. / Vice-President

(Brookings Kıdemli Uzman / Brookings Senior Expert)

kirisci@boun.edu.tr

murat_edited.jpg

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

IGAM Academy Başkanı / President of IGAM Academy

(Türk-Alman Üniversitesi /Turkish-German University)

merdogan1103@gmail.com

Nihal%2520-%2520foto_edited_edited.jpg

Asst. Prof. / Dr. Öğr. Üyesi Nihal EMİNOĞLU

İletişim Sorumlusu / Communications Director

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale Onsekiz Mart University)

nihaleminoglu@comu.edu.tr

IGAM Academy Üyeleri / IGAM Academy Members

(Alfabetik sıralama/Alphabetical order)

s%CC%A7ebnem%20akc%CC%A7apar_edited.jpg

Prof. Dr. Şebnem AKÇAPAR-KOŞER

(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / 

Ankara Social Sciences University)

sebnem.akcapar@asbu.edu.tr

hakan2_edited.jpg

Dr. Hakan Gülerce

(Harran Üniversitesi / Harran University)

hakangulerce@gmail.com

Prof.%20Dr_edited.jpg

Prof. Dr. Ahmet İçduygu

(Koç Üniversitesi / Koç University)

aicduygu@ku.edu.tr 

ayhan_edited.jpg

Prof. Dr. Ayhan KAYA

(Bilgi Üniversitesi / Bilgi University)

ayhan.kaya@bilgi.edu.tr 

Saime-Ozcurumez-at-Ozyegin-Event_edited.

Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ

(Bilkent Üniversitesi / Bilkent University)

saime.ozcurumez@gmail.com

Dr_edited.jpg

Dr. Onur UNUTULMAZ

(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / 

Ankara Social Sciences University)

onur.unutulmaz@gmail.com 

orhan%20deniz_edited.jpg

Prof. Dr. Orhan DENİZ

(Van 100. Yıl Üniversitesi / Van 100. Yıl University)

orhandeniz@yyu.edu.tr

Prof.%20Dr_edited.jpg

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

(Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep University)

mngultekin@gantep.edu.tr

basak_kale.png

Assoc. Prof. Doç. Dr. Başak KALE

(Ortadoğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University)

bkale@metu.edu.tr

Doc%CC%A7.%20Dr_edited.jpg

Doç. Dr. Mahmut KAYA

(Harran Üniversitesi / Harran University)

mahmutkayabey@gmail.com

Gokay-Ozerim._edited.jpg

Doç. Dr. Gökay ÖZERİM

(İzmir Yaşar Üniversitesi / İzmir Yaşar University)

gokay.ozerim@yasar.edu.tr

unnamed.png

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Başak YAVÇAN

(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / TOBB University of Economics and Technology) (Liege Üniversitesi HUGO Gözlemevi /University of Liege, Hugo Observatory) 

byavcan@gmail.com

ayselin-hoca.png

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Ayselin YILDIZ

(İzmir Yaşar Üniversitesi / İzmir Yaşar University)

ayselin.yildiz@yasar.edu.tr 

Etkinlikler / Events

AFİŞ_2021.03_IA_Prog_Çalışma Yüzeyi
Etkinlikler / Events
İletişim / Contact
bottom of page