top of page
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Prof. Dr.

M. Murat ERDOĞAN

 

IGAM Academy Başkanı

President of IGAM Academy 

_EO_1845_edited_edited.jpg
youtube_Çalışma Yüzeyi 1.png

Hakkımızda

IGAM-Academy, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin araştırma ve diğer akademik faaliyetlerini zenginleştirmek, göç alanında çalışan akademisyenler arasında bir ağ oluşturmak ve düşünce üretme faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2020’de İGAM bünyesinde kurulmuştur.

IGAM-Academy Başkanlığı Prof. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından üstlenilmiştir.

 

Yıllardan bu yana, göç/mülteci ve uyum konularında önemli faaliyetler yürüten ve kısa sürede Türkiye’de bu alanda önemli çalışmalara imza atarak öncü Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi haline gelen İGAM’ın içinde var olan akademik potansiyelinin ve akademisyen ağının farkındalığından hareketle, göç, iltica, uyum konularında daha gelişmiş, nitelikli ve sistematik araştırmalar yürütmek IGAM-Academy’nin temel hedefidir.

 

İGAM’ın bugüne kadar benimsediği temel değerler ışığında göçmen ve  mülteci haklarının bütün dünyada ve Türkiye’de gözetilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunma misyonunu sürdürme hedefinde olan Akademi, haklar temelinde tespit ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine akademik vizyon ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

About Us

IGAM-Academy was established in September 2020 under IGAM, the Research Centre on Asylum and Migration, with the objective of enriching its research and other academic activities, building a network between the academicians working in the field of migration, and contributing to idea generation activities. IGAM-Academy is Chaired by Prof. Dr. M. Murat Erdoğan.

 

Acting upon the awareness of the academic potential and the academician network within IGAM, which has been carrying out significant activities on the issues of migration/refugees and cohesion for years and which has soon become one of the leading Civil Society Organizations in Turkey conducting important studies in this area, the main goal of IGAM-Academy is to perform more advanced, qualified and systematic research activities on migration, asylum and cohesion.

 

In light of the fundamental values adopted by IGAM, and with the objective of sustaining the mission to contribute to respecting and furthering the rights of migrants and refugees in Turkey and in the entire world, the Academy aims to provide an academic vision and contribution to developing rights-based findings and solution offers.

Hakkımızda / About Us
youtube_Çalışma Yüzeyi 1.png
Etkinlikler / Events

Etkinlikler 

Events

Projeler
youtube_Çalışma Yüzeyi 1.png

Projeler

Projects

Revisiting and going beyond the EU-Turkey migration agreement of 2016: an opportunity for Greece to overcome being just “Europe’s aspis” – K. Kirişci: ΕΛΙΑΜΕΠ (eliamep.gr)

 

 

İGAM-Academy Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Kirişçi tarafından yazılan Policy Paper ELIAMEP için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 

Improving Syrian Refugee Inclusion in the Turkish Economy
How Can the International Community Help?

September 2021

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan 
Prof. Dr. Kemal Kirişci
Gökçe Uysal


With the Support of
WORLD REFUGEE &
MIGRATION CONCIL

İletişim / Contact
bottom of page